2017

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college dat beleid goed uitvoert. Om onze controlerende taak uit te oefenen, beschikt de fractie van Leefbaar Lelystad over een aantal middelen. Zo kan de fractie het college schriftelijk vragen stellen over onderwerpen. De fractie kan zodoende duidelijkheid van het college krijgen over een bepaald onderwerp.

De schriftelijke vragen incl. beantwoording hiervan is opgenomen in onderstaande lijst: