Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma staan vooral nietszeggende containerbegrippen, veel staand beleid dat wordt voortgezet en zelfs wat er bij Gemeentewet en Grondwet geregeld is als overbodige tekst, maar er wordt nauwelijks concreet benoemd wat dit college over 4 jaar bereikt wil hebben.

Lees verder

Integratie

Leefbaar Lelystad staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Niet je afkomst maar je toekomst staat centraal, niet je geloof maar je gedrag, niet de groep maar het individu. Leefbaar Lelystad verwerpt en bestrijdt alle vormen van discriminatie. Vrouwen hebben gelijke rechten als mannen. De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie-, asiel- en terugkeerbeleid. Er is een actief beleid nodig om de inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. Daar is in het bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal van belang. Leefbaar Lelystad wil een…

Lees verder

Mooie verkiezingsuitslag voor Leefbaar Lelystad.

Vrijdag 23 maart 2018 is de definitieve verkiezingsuitslag door het stembureau bekend gemaakt. We zijn er trots op dat onze nummers 1 t/m 4 op de kieslijst allemaal met heel veel voorkeursstemmen gekozen zijn. Jack Schoone, Marianne van de Watering, Wim Botter en Michael Wijnaard hebben met recht hun plaats in de nieuwe gemeenteraad verdiend! 18 raadsleden zijn herkozen. 17 nieuwe raadsleden treden toe tot de gemeenteraad. Waarvan overigens vier herintreders, raadsleden die al eens eerder in de gemeenteraad zitting hebben gehad. En vooralsnog ook twee demissionaire wethouders. De helft…

Lees verder

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad 21 maart 2018

Inwoners van Lelystad konden woensdag 21 maart 2018 hun stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Uitslag In het bijgevoegde Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gemeenteraad. proces-verbaal-van-de-verkiezingsuitslag-van-de-gemeenteraad Uitslag per stembureau uitslagen-gr-2018-perbureau -stem Raadgevend referendum De uitslag van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) wordt op…

Lees verder

Lokaal kiest voor samenwerking tegen versplintering

De fracties van Leefbaar Lelystad en Forum voor de Ouderen gaan nauw met elkaar samenwerken. Bij eventuele deelname aan het college door Leefbaar Lelystad zal Forum voor de Ouderen daar gedoogsteun aan geven. Dat geeft een zetelverhouding van vier plus één. Na de definitieve verkiezingsuitslag hebben de gekozen raadsleden van Leefbaar Lelystad en Forum voor de Ouderen elkaar opgezocht voor een gesprek over nauwe samenwerking in de komende raadsperiode. Want een raad met 14 fracties op 35 zetels is ongekend veel en niet praktisch. Dat was bij iedereen het overheersende…

Lees verder