Marianne van de Watering

Van oorsprong kom ik uit Noord-Brabant. Sinds begin 2001 woon ik in Lelystad en dat was in het begin wel even wennen, een andere mentaliteit, een ander accent. Maar inmiddels is Lelystad ‘mijn stad’ geworden en ben ik er trots op om in deze mooie provinciestad te wonen. Voor mij is Lelystad een groot dorp met stadse kwaliteiten. Geniet ik van de rust, ruimte en het groen met het gemak van de faciliteiten van een stad.

marianne-web

Even voorstellen, ik ben Marianne van de Watering, 53 jaar oud.

Maatschappelijke betrokkenheid heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was altijd in de weer voor anderen en is voor zijn bewezen diensten eerst Pauselijk onderscheiden (Pro Ecclesia et Pontifice) en later ook geridderd met een Koninklijke Onderscheiding.

Zelf heb ik in Lelystad divers vrijwilligerswerk gedaan (Bureau Slachtofferhulp, coördinator Maatjesproject), ik ben actief geweest in de (groeps)ondernemingsraad en neem deel aan de bedrijfsledengroep ‘Veiligheid en Justitie’ van de vakbond FNV.

Ik ben opgeleid tot management assistente, office manager en psycholoog. In het dagelijks leven analyseer ik gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (mogelijk) ernstig bedreigende situaties en adviseer daarover de rechtbank.

Sinds ik in Lelystad woon volg ik de lokale politiek op de voet.

Na eerst 12 jaar een rol achter de schermen, ben ik in 2014 met 581 voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad. In deze raadsperiode heb ik me ontwikkeld tot een raadslid dat echt meetelt, door me te verdiepen in dossiers en daarover met argumenten en op inhoud het woord te voeren.

Daar is menig vrij uurtje in voorbereiding gaan zitten. Maar dat is nodig wil je in de politiek een rol van betekenis spelen.
Hoewel niet altijd, maar voor mij is politiek leuk in Lelystad. Vooral de werkbezoeken bij bedrijven, buitenraden en uitnodigingen van maatschappelijk organisaties bezoek ik altijd met interesse en deel ik met foto’s op social media. Verder ben ik een vaste blogger voor RaadsledenNieuws.nl

Wat mij betreft gaat het in de gemeenteraad niet alleen om harde cijfers, maar ben ik me ervan bewust dat politieke besluiten mensen diep in hun leven kunnen raken.

Ik lever graag mijn bijdrage om daar in de raad met een menselijke blik mee om te gaan. Mijn aandacht als raadslid gaat vooral uit naar zorg aan langdurig zieken en ouderen (WMO), Jeugdzorg, Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), werk en inkomen (Participatiewet), Passend Onderwijs en dierenwelzijn.

In de komende raadsperiode gaat de gemeente met een vol- gende ingrijpende verandering te maken krijgen: de veelomvattende Omgevingswet die 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving integreert. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Burgerparticipatie krijgt aan het begin van het proces een grotere rol. Het is voor mij een uitdaging om over de Omgevingswet goed beslagen ten ijs te komen en daarom volg ik daar nu al workshops over en neem ik deel aan congressen.

Na een paar prettige verkenningsgesprekken heb ik me begin oktober 2017 formeel aangesloten bij Leefbaar Lelystad. Mijn politieke kleur blijft dus lokaal. Leefbaar Lelystad is een politieke partij waarbij de onderlinge verhoudingen gewoon goed zijn en de sfeer ontspannen is. Er is ruimte voor een open gesprek en het uitwisselen van visies. Dat is een goede basis voor een respectvolle samenwerking.
Mijn welkom bij de partij voelt als een warm bad. Ik zet dan ook graag mijn kennis en ervaring verder voort in de gemeenteraad namens Leefbaar Lelystad.
Leefbaar Lelystad gaat nu met zes raadsleden als grootste fractie de gemeenteraads-verkiezingen in en heeft lokaal ook de grootste aanhang. Tenslotte gaat het in de gemeenteraad om wat goed is voor Lelystad en haar inwoners en daar horen landelijk partijbelangen geen rol in te spelen.

Op naar een klinkende verkiezingsuitslag op 21 maart 2018!