Contact

Politiek inhoudelijk / persvoorlichting

Voor politiek inhoudelijke zaken en persvoorlichting kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter.

Jack Schoone
Hollandse Hout 286
8244 GL Lelystad

j.schoone@raadvanlelystad.nl
06 – 13512181

Fractie / voor vragen aan de fractie

j.erbe@raadvanlelystad.nl

Algemeen/ Vereniging

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Hanneke Koenders
Jol 17-47
8243 GD Lelystad

secretariaat@leefbaarlelystad.nl
06 – 53784881

 

Meldpunt / Ombudsman van Leefbaar Lelystad

meldpunt@leefbaarlelystad.nl

 

Ons rekeningnummer: NL43INGB0008751847 t.n.v. POLITIEKE VERENIGING LEEFBAAR LELYSTAD. Plaats: Lelystad