Begroting 2018

cropped-290x70.png

Geachte voorzitter,

Ja, alweer de laatste begroting van dit college. Ik weet het voorzitter… we mogen in-principe geen beschouwing houden, maar toch even wat aandacht voor een paar zaken uit de begroting die onze aandacht trokken.

Belastingen die u wilt invoeren voor ondernemers en dan terug geven, Sigaar uit eigen doos of gewoon erg sluw…. Wij vragen ons hardop af of ondernemers wel een ondernemingsfonds willen als zij daar zelf aan bijdragen middels reclamebelasting.

Ook verrassend…….. Om uiteindelijk na bijna vier jaar te vernemen dat de ons beloofde bioscoop er voorlopig nog niet gaat komen.

Verder zien we een beetje verborgen staan de “Social Firm”, willen wij dit wel, en worden wij als raad er wel op de juiste manier bij betrokken ?

Hoeveel miljoenen gaan er wel niet om in het Werkbedrijf en de bijstand?  En loopt dit beleid voor alle partijen wel volgens wens? Is de output wel naar gelang de input? Leefbaar Lelystad wil dit toch graag nader toegelicht zien.

Voor wat betreft de inhuur van buitenaf – wij zeggen dit al heel lang – hier moet kritischer naar gekeken worden. “Inhuur” die langer dan 1,5 jaar duurt hoort geen inhuur meer te zijn. Daarom zal Leefbaar Lelystad de motie hierover, ingediend door de PvdA,  zeker steunen.

Subsidies……..het is ook nu weer een lange lijst. Wij dienen een motie in met het verzoek dit in de toekomst beter toe te lichten. Want wij missen bij veel van de structureel toegekende subsidies een onderbouwing. Tenslotte hebben wij als raad een controlerende taak in dit geheel. De raad heeft weliswaar budgetrecht, maar het college gaat over subsidies. En bij structurele subsidies van zeg meer dan een half miljoen, vraagt Leefbaar Lelystad zich of dit niet gewoon in de begroting thuishoort, of als het bijvoorbeeld gaat over subsidies ten behoeve van de jeugd- en gezinsteams. Waarom niet in de begroting, is toch Jeugdzorg?

Het college spreekt over doelgroepenbeleid. Leefbaar Lelystad vindt beleid op arbeidsmigranten zeker nodig. Mede gezien het feit dat wij in het verleden hierbij veel fouten hebben gemaakt en dat moeten we in de toekomst zien te voorkomen. Vandaar ons verzoek om beleid op arbeidsmigranten. Denk aan huisvesting, scholing, taaleis en dergelijke.

Wat betreft de voorgestelde moties van de motiemarkt heeft Leefbaar Lelystad er enkele op ons genomen en in overleg met de indieners hiervan uitgewerkt.

Te beginnen met het LKT……   verhaal van de motie.

Ook de zwemvijver en deze willen we graag iets breder uit lichten.

En tot slot de ingediende motie van de heer Chris Luk inzake De Vriendentuin…..

Ik neem u even mee terug in de tijd, laten we zeggen de vorige eeuw. Toen alles nog anders was en het Larserbos een paradijs was om met het gezin naar toe te gaan, en ook naaktrecreanten zich op afstand en op een eigen gedeelte mochten blootstellen. Dat gold ook voor LHBT’s. Zij konden daar verpozen, ontmoeten en samen zijn in een “soort van Vriendentuin”.

Helaas kwam daar in 2011 een eind aan. Vandaar het verzoek van de initiatiefnemer om samen met de Provincie een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om voor iedereen weer een eigen plek te creëren in het Larserbos en de heer Chris Luk en vele andere LHBT’s blij te maken met de zo gewenste “Vriendentuin”.

 

Wat betreft de moties zullen wij deze tekstueel bij de tweede termijn met alle input aangepast indienen.