Na een week van afwachten zijn wij er niet vrolijker op geworden, raadsvergadering dinsdag 13 november

Voorzitter de tweede termijn, Na een week van afwachten zijn wij er niet vrolijker op geworden. Het ziekenhuis wordt leger en leger en onze inwoners weten niet meer waar zij aan toe zijn. Het lijkt de behandeling van de programmabegroting 2019 wel. Geen antwoorden op onze vragen na het indienen van onze eerste termijn……. En dan wil ik het nog niet eens hebben over het ondersneeuwen van de ingebrachte moties naar aanleiding van de gehouden motie markt. Denkt het college alvast vooruit …..de lange termijn methode? Nou dan hebben wij nieuws voor u…

Lees verder

Het gaat goed met Lelystad, volgens de programmabegroting 2019

HET GAAT GOED MET LELYSTAD Althans dat lezen we in de programmabegroting 2019, maar Leefbaar Lelystad heeft hier wat vraagtekens bij! Maar nog even en we hebben geen ziekenhuis meer, geen zwarte Piet maar wel een Markermeer met geweldige mogelijkheden en heel goed bereikbaar. Ja bereikbaar voor wie,  mensen met een boot mensen met een goed salaris mensen die financieel gezond zijn en zelfstandig kunnen functioneren. Maar Lelystad heeft ook veel mensen afhankelijk van een uitkering, mensen die dus niet meedoen met het economische en maatschappelijke leven. Mensen met een lagere…

Lees verder

Vergunninghouders/statushouders geen voorrang meer bij de toewijzing van een sociale huurwoning

Lelystad 6 november, Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 november is de motie aangenomen om vergunninghouders/statushouders geen voorrang meer te verlenen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Dit is in lijn met de nieuwe landelijke wetgeving. Gemeenten zijn die niet langer verplicht. De taakstelling om statushouders te vestigen blijft, maar hierbij krijgen zij in Lelystad niet meer automatisch voorrang. Tegenstanders van de motie zijn bang dat de gemeente haar taakstelling niet zou kunnen halen waarbij eventueel een provincie in zou moeten grijpen en mogelijke de kosten voor de gemeente zullen…

Lees verder

En de kop erbij Leefbaar wil goede zorg in de hoofdstad van de provincie en vinden dat daar een ziekenhuis bij hoort!!

Onderwerp                             :  MC Zuiderzee ziekenhuis Datum raadsvergadering       : 24 oktober 2018   De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,   constaterende dat: uit de berichtgeving van het MC Zuiderzee ziekenhuis van dinsdag 23 oktober jl. blijkt dat uitstel van betaling is aangevraagd; inmiddels een bewindvoerder is aangesteld; bestuurlijk overleg met de bewindvoerder heeft plaatsgevonden, waaruit kan worden afgeleid dat sluiting van het ziekenhuis op de heel korte termijn dreigt;   overwegende dat: een reistijd van 45 minuten tot de omliggende ziekenhuizen niet altijd gehaald zal worden en levensbedreigende…

Lees verder

Loop voor Hoop 22 – 23 september

Wim Botter Ik kan, door omstandigheden, helaas niet meelopen, maar we (Leefbaar Lelystad) gaat zeker doneren het komende weekend als de loop voor hoop gehouden gaat worden. Uw ondersteuning is nodig dus ik zit klaar met de box en ben blij met elke donatie. SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op…

Lees verder