Mogelijkheid met onze fractie in gesprek te gaan!

Na een zomerresses, wat in de ogen van Leefbaar Lelystad nog steeds te lang duurt want de stad slaapt in de tussentijd niet, zijn wij tijdens en na het zomerreces gestart met een aantal schriftelijke en technische vragen.

Onder andere over:

  • De voortgang realisatie Bioscoop
  • Wachtgelduitkering zittende wethouders
  • Locatie ondergrondse containers Jol
  • Toekenning subsidies
  • Huisvesting statushouders

Dit politieke jaar zijn we van start gegaan met een werkbezoek aan de Brandweer(kazerne) .

Ook is er een werkbezoek gedaan aan de Oostvaardersplassen waar we bijgepraat werden over de nieuwe opzet en de ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuwe Land.

We waren bij de hoorzitting over het Stadshart en dat riep bij ons gelijk een vervolgsessie op die we hier nog over gaan houden met de gehele raad.

Ook dit jaar was er weer een motiemarkt met ook nu weer veel inbreng vanuit de samenleving. Al blijft de vraag of alle ideeën wel op de motiemarkt thuishoren of wellicht ondersteuning kunnen krijgen vanuit Mensen maken de buurt. En vallen sommige zaken gewoon niet onder onderhoudsplicht van de gemeente?

De afgelopen weken hebben we ons gebogen over de programmabegroting en de grote vraag waar we op gaan bezuinigen. Het is werkelijk de kaasschijf over alles maar als je al op de korst zit valt er niet veel te schaven meer en moet er pijnlijk worden gesneden.

Op de donderdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering houden wij fractieoverleg  waarbij er ruimte is om met onze fractie in gesprek te gaan. U kunt zich hiervoor aanmelden als er een onderwerp is wat u onder onze aandacht wilt brengen.

Related posts