Toeristenbelasting, €1 voor een nacht parkeren, en 8 andere bezuinigingsideeën

Toeristenbelasting, €1 voor een nacht parkeren, en 8 andere bezuinigingsideeën

Lelystad • Woensdag 22 mei 2019 | 13:54
Waarop moet de gemeente Lelystad bezuinigen? En waarvoor moet juist extra geld worden uitgetrokken? Het zijn vragen die de Lelystadse politieke deze weken bezighouden. Er wordt namelijk gesproken over de jaarlijkse toekomstplannen van de stad.

Het college van burgemeester en wethouders heeft al een aantal voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld bezuinigen op het re-integratieproject voor uitkeringsgerechtigden bij de Bataviawerf. Inmiddels is het de beurt aan de zeventien gemeenteraadsfracties om hun visie op de plannen te geven.

Dinsdagavond kondigden verschillende partijen aan de voorstellen van het college te willen wijzigen. Volgende week praat de gemeenteraad verder over de voorstellen. Dan wordt duidelijk welke voorstellen kunnen rekenen op een meerderheid.

€1 voor een nacht parkeren
Je auto parkeren in Lelystad is op dit moment ‘s avonds en ‘s nachts gratis. Leefbaar Lelystad stelt voor om in garage’s een tarief van 1 euro per nacht te rekenen. “Ons inziens is dit een niet meer dan reële vergoeding voor overdekt staan en video-bewaking.”

In ‘t Lelycentre parkeren achter de slagboom 
De PvdA, D66 en de InwonersPartij willen dit plan gerealiseerd zien worden. Het kost 95.000 euro.

Geen 80.000 euro uittrekken om oneigenlijk gebruik van gemeentegrond op te sporen
“Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond kan inderdaad als ongewenst worden aangemerkt. Maar niet dusdanig ongewenst dat het een structurele uitgave van €80.000 per jaar rechtvaardigt”, aldus de PvdA.

Niet bezuinigen op de Bataviawerf
Verschillende partijen willen niet dat de voorgestelde bezuiniging op een re-integratieproject bij de Bataviawerf doorgaan. VVD, PvdA, GroenLinks en Leefbaar zien het idee niet zitten. Die laatste twee zijn ook tegen snijden bij het project Flevodrome. Volgens Leefbaar moet er wel een onderzoek naar meer efficiency komen. “De Bataviawerf is ons paradepaard en wereldwijd is de constructie bekend. Maar het kan misschien wel efficiënter.”

Stop met cultureel centrum De Kubus in de huidige vorm 
De functie van De Kubus zou overgenomen moeten worden door de verschillende Multifunctionele Accommodaties in de stad, vinden Leefbaar Lelystad en de PVV.

Maar ook naar de opzet van die MFA’s moet gekeken worden 
Een heel scala aan partijen zegt dat onderzocht moet worden of het beheer van MFA’s op een andere wijze gedaan kan worden. Het moet flexibelere en goedkoper. De partijen zeggen dat de MFA’s niet optimaal benut worden en stellen dat er regelmatig signalen binnenkomen dat mensen onvoldoende tijd en plek beschikbaar zien voor hun initiatieven. Dit voorstel wordt gesteund door D66, PvdA, SP, VVD, ChristenUnie en de InwonersPartij.

Subsidie popcentrum Corneel afbouwen
Als het aan Leefbaar Lelystad en de PVV ligt wordt de subsidie die popcentrum Corneel krijgt afgebouwd. De vroegere Underground moet het dan op eigen houtje zien te redden. Dat zou eerlijker zijn ten opzichte van andere horeca-ondernemers in het centrum die geen subsidie krijgen.

Gesubsidieerde instellingen toch compenseren voor de inflatie
Als het aan het college van B&W ligt, krijgen organisaties die een gemeentelijke subsidie ontvangen er volgend jaar geen geld bij om de inflatie te compenseren. Een verkapte bezuiniging dus. GroenLinks wil dat de inflatiecorrectie wel plaatsvindt.

Toeristenbelasting: prima plan zegt GroenLinks 
“Vrijwel iedere gemeente kent toeristenbelasting. Het is een breed geaccepteerde kleine bijdrage…[…] In de praktijk blijkt dit, anders dan wel eens gesuggereerd wordt, geen enkele invloed te hebben op de keuze voor toeristen voor hun bestemming.”

Meer communicatiemedewerkers
D66 en Forum voor de Ouderen willen 0.8 FTE aan extra bezetting op de afdeling communicatie. “Onlangs hebben we met de Noordzoom ervaren wat de afwezigheid van strategische communicatie betekent voor onze relatie met de stad.”

Related posts