Toch weer voorrang statushouders bij huurwoning

Toch weer voorrang statushouders bij huurwoning

Lelystad • Woensdag 22 mei 2019 | 20:05
Het college van B en W in Lelystad gaat woningcorporatie Centrada vragen om statushouders toch weer urgentie te geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Dat is de voorlopige uitkomst van een onderzoek hoe Lelystad kan voldoen aan de wettelijke taakstelling om mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten.

De gemeenteraad besloot in november vorig jaar dat de voorrangsregeling moest worden afgeschaft. Onder meer de VVD, Leefbaar Lelystad, de PVV en de InwonersPartij vonden dat andere woningzoekenden in Lelystad te veel worden gedupeerd door de urgentie die statushouders krijgen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers stopte vervolgens ook daadwerkelijk met het toewijzen van statushouders aan Lelystad.

Gezinshereniging
Nu blijkt dat Lelystad hierdoor niet meer kan voldoen aan de wettelijke verplichting om dit jaar 54 statushouders te huisvesten. Het college wil daarom de urgentie weer invoeren, maar wel specifiek voor mensen die wachten op hereniging met gezinsleden die al in Lelystad wonen. Op die manier kunnen ze volgens wethouder Janneke Sparreboom worden gehuisvest zonder dat de wachttijden voor andere woningzoekenden oplopen.

Bij gezinshereniging komen nieuwe statushouders namelijk te wonen in hetzelfde huis als waar nu al een familielid woont. Er zijn dus geen leegstaande woningen nodig. Als het huis door gezinshereniging te klein wordt, kan gezocht worden naar een grotere woning. Vervolgens komt de woning die verlaten wordt weer op de markt voor andere woningzoekenden.

Lange termijn
Het college gaat voor volgend jaar op zoek naar andere oplossingen om te voldoen aan de jaarlijkse taakstelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bouw van tijdelijke woningen en afspraken over de woningverdeling bij het ombouwen van kantoorpanden naar woningen, zoals in ‘t Lelycentre. Ook wijst het college erop dat dit jaar en in 2020 enkele honderden nieuwe sociale huurwoningen worden opgeleverd.

Bal ligt weer bij de gemeenteraad
Het plan van het college van B en W wordt voorgelegd aan de gemeenteraad zodat die “wensen en bedenkingen” kunnen meegeven. De raad kan het voorstel afwijzen, maar dat heeft volgens wethouder Sparreboom wel financiële gevolgen. “Dan zal de toezichthouder, de provincie, uiteindelijk misschien zover gaan dat zij ons de kosten voor de huisvesting van mensen die ergens op een plek wachten in rekening brengen.”

Related posts