Politiek wil Amsterdams afval hooguit tijdelijk toestaan

Politiek wil Amsterdams afval hooguit tijdelijk toestaan

Lelystad • Dinsdag 30 juli 2019 | 22:14
Een aantal fracties in de Lelystadse gemeenteraad vindt dat Amsterdams bedrijfsafval slechts tijdelijk in Lelystad mag worden opgeslagen. Zodra de mogelijkheid bestaat om het afval elders te verbranden, moet het weg bij Afvalzorg aan de Zeeasterweg.

Dat zeggen Leefbaar Lelystad, D66, GroenLinks, PVV, de Inwonerspartij, SP en Lokaal Lelystad tegen Omroep Flevoland.

Vrijdag werd bekend dat de provincie een ontheffing heeft afgegeven om aan de Zeeasterweg tot november maximaal 6000 ton bedrijfsafval te storten. Door problemen bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) kan daar niet al het afval worden verbrand. Het bedrijfsafval wordt met grond afgedekt om stankoverlast te voorkomen en blijft permanent in Lelystad liggen.

Besluit niet tegen te houden
De gemeente Lelystad is niet blij met de komst van het afval, zegt wethouder Peter Schot. De gemeente en provincie voelen zich overvallen, maar hebben het besluit niet kunnen tegenhouden. “Je spreekt hier over een noodmaatregel. Als er problemen zijn in Nederland met afval dan is de afspraak dat de afvalverwerkingsbedrijven elkaar opvangen en helpen met waar ruimte is om afval te verbranden dan wel om te storten. Dat is hier gebeurd.” Schot spreekt wel van “een onwenselijke situatie”, omdat het besluit op een vrijdagachternamiddag tijdens het politieke reces is genomen.

Komst meer afval niet uitgesloten
De ontheffing van de provincie staat tot november de stort van maximaal 6000 ton afval toe. Wethouder Schot kan niet uitsluiten dat dit meer wordt, indien elders dan nog steeds geen capaciteit is gevonden om het Amsterdamse afval te verbranden. “Als er dan een nieuwe situatie ontstaat, dan moeten we die opnieuw gaan bekijken. ik verwacht dat de provincie ons informeert en dat we dan besluiten hoe we verder gaan, voor zover wij hier over gaan. Al weten we niet hoe de andere afvalcentrales dan draaien en of er misschien meer verbrandingscapaciteit is.”

Raadsfracties: afval moet de oven in
D66 heeft er begrip voor dat er een calamiteit is waarvoor een oplossing moet worden gezocht, maar storten kan alleen een tijdelijke oplossing zijn. “Er is risico op geuroverlast en risico op brand. Dus wat ons betreft gaat het alsnog de oven in”, zegt fractievoorzitter Sanne de Wilde. GroenLinks wil weten of over verbranden is gesproken. De PVV vindt dat burgemeester Halsema van Amsterdam haar eigen problemen moet oplossen en niet hier moet dumpen.

Jack Schoone van Leefbaar Lelystad heeft ook grote moeite met het permanent storten, omdat niet duidelijk is wat er in het bedrijfsafval zit. Ook hij wil dat het afval zo snel mogelijk wordt verbrand.
Leefbaar hekelt de communicatie en had graag eerder en vollediger geïnformeerd willen worden door zowel de gemeente als de provincie. Lokaal Lelystad heeft schriftelijke vragen aan het college van b en w gesteld.

Related posts