Deel raad blijft erbij: geen urgentie voor statushouders

Deel raad blijft erbij: geen urgentie voor statushouders

Lelystad • Zaterdag 25 mei 2019 | 20:30
Een deel van de gemeenteraad wil dat het college van burgemeester en wethouders in Lelystad gehoor geeft aan een motie om te stoppen met de voorrangsregeling voor statushouders.

Het college wil asielzoekers met een status weer urgentie geven bij het toewijzen van een sociale huurwoning, maar dat druist in tegen een motie die vorig jaar november is aangenomen. “De motie staat als een huis”, zegt fractievoorzitter Luc Baaten van de InwonersPartij.

Onderzoek
Wethouder Janneke Sparreboom (VVD) liet afgelopen woensdag weten dat het college woningcorporatie Centrada gaat vragen statushouders weer met voorrang te huisvesten. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat de gemeente anders niet aan haar wettelijke verplichting kan voldoen om 54 statushouders in 2019 woonruimte te bieden. Door het accent te leggen op gezinshereniging kunnen ze volgens de wethouder gehuisvest worden zonder dat de wachttijden voor andere woningzoekenden oplopen.

‘Te gek voor woorden’
De fractievoorzitters van de PVV, Leefbaar Lelystad en de VVD zijn mordicus tegen en sluiten zich aan bij de woorden van hun collega Baaten. “Het college schendt gemaakte afspraken, te gek voor woorden”, vindt Jack Schoone van Leefbaar Lelystad. “De motie moet gewoon uitgevoerd worden”, aldus PVV’er Ashwin van Stormbroek.

Geen indruk
De wethouder waarschuwde dat de provincie als toezichthouder de kosten voor de huisvesting van statushouders, die recht hebben op een woning, op de gemeente kan verhalen. Dat maakt op de genoemde partijen geen indruk. “Uitgangspunt is en blijft dat de inwoners van Lelystad die op een huurhuis wachten er niet op achteruitgaan,” benadrukt IPL’er Baaten.

Related posts