Overzicht stemming over moties (ideeën) uit de Motiemarkt.

Afgelopen dinsdag, 13 november, is er gestemd over de moties (ideeën) uit de Motiemarkt. Uw ideeën zijn wel of niet opgepakt door de gemeenteraad. Uw idee is uitgeschreven in een zgn. ‘Motie’.

In het bijgevoegde overzicht ziet u:

  • Van welke ideeën een motie is gemaakt en waar over gestemd is.
  • Welke moties het niet hebben gehaald (verworpen)
  • Over welke ideeën geen motie is ingediend (te weinig draagvlak of anders opgelost).
  • De moties waar over gestemd is, hebben allemaal een nummer gekregen, bijv. M5 of M35, etc.. De tekst van de moties worden vandaag gepubliceerd op onze website www.lelystad.nl/raad  à  raadsbijeenkomsten à moties. Dan kunt u precies lezen welke motie er is gemaakt van uw idee. Let op: uw idee kan dus inhoudelijk behoorlijk gewijzigd of aangepast zijn ten aanzien van uw oorspronkelijke eigen idee! We raden u dan ook aan om de motietekst via de website te lezen; dit is de officiële bekendmaking uit de raadsbijeenkomst.

En nu dan?

De moties die zijn aangenomen worden verwerkt door het College (de wethouders). Zij berichten ons wie uw idee gaat oppakken en welke termijn daar aan hangt.

Motiemarkt 2018

Nummer Onderwerp ·         Verworpen 

·         Aangenomen

·         Geen motie ingediend

De precieze teksten van de moties waar over besloten is (zoals M5, M35 etc.)  kunt u terug vinden op

 www.lelystad.nl/raad : raadsbijeenkomsten à moties

1 Rustplekken langs de tulpenroute Motie M5 Aangenomen
2 Lelystad Sportpas introduceren Motie M35 Aangenomen
3 Een belevings/thematuin met theehuis

 

Geen motie ingediend
4 Lelystad Vuurwerkvrij M16 Aangenomen
5 Openbare ruimten transformeren naar ontmoetingsruimte Geen motie ingediend
6 Opzetten Buurthonk Botter Motie M27 Verworpen
7 Wedstrijd uitschrijven groep 7/8 opwekken wind- en zonne-energie Geen motie ingediend
8 Budget beschikbaar maken Respijthuis Motie M12 Aangenomen
9 Activiteit ‘Pak en Plak’ introduceren Geen motie ingediend
10 Senioren zomerschool opzetten Motie M25 Aangenomen
11 Wandelknooppuntnetwerk ‘Stad te Voet’ introduceren Geen motie ingediend
12 Verplichtstellen bij nieuwbouw gebruik zonne-energie en lokale energiebronnen Motie M20 Verworpen
13 Opwekken windenergie Stadshart Motie  15 Aangenomen
14 Format 5 mei viering Geen motie ingediend
15 Buurtpreventie instellen Motie 11 Aangenomen
17 Groenproject Schouw Motie M28 Aangenomen
18 Inspiratieplatform jongeren opzetten Geen motie ingediend
19 Oprichten Zeekadetkorps (ZKK) in Lelystad Motie M29 Aangenomen
20 Voortzetten Lichtjesparade december 2019 Motie 26 en sub Motie 26 Aangenomen
21 Rotonde Buizerdweg/Hollandse Hout vormgeven Motie M23 Aangenomen
22 ADL clusterwoningen realiseren Geen motie ingediend
23 Camperplaatsen realiseren in Lelystad Motie M2 Aangenomen
24 Rolstoelpad in de 4fusion-tuin Motie M4 Aangenomen
25 Optisch smaller maken 50km-dreef Motie M3 Verworpen
26 Kunstwerk ‘De Hemelspiegel’ in ere herstellen. M18 Aangenomen
27 Rotondes opknappen Geen motie ingediend
28 Overkapping ticketverkoop Corneel Geen motie ingediend
29 Groepskorting 50% voor mensen met beperkt budget Motie M24 Aangenomen
30 Scholieren betrekken bij beleidsvoorbereiding Motie M36 Aangenomen
31 Urban Village jongeren Motie M14 Aangenomen
32 Fiets en wandelapp realiseren Geen motie ingediend
33 Breed voetpad Woldpark-centrum Motie M38 Aangenomen
36 Themalocomotief met bestickering Cornelis Lely Geen motie ingediend
38 Markerwadden toeristische attractie Geen motie ingediend
39 Veiligheid rondom Boeierschool Motie M6 Aangenomen
40 Opknappen van de Spettertuin Motie M8 Aangenomen
41 Overdekt skatepark Geen motie ingediend
42 Grond verhuren voor zonnepanelen Geen motie ingediend
43 Zonnepanelen installeren op het stadhuis Geen motie ingediend
44 Fietsvrij centrum Geen motie ingediend
45 Ontmoetingscentrum MILA Geen motie ingediend
46 Aangepaste werkplek Motie M17 Aangenomen
47 Vervanging rietdaken Swifterbantkamp Motie M1 Aangenomen

 

Related posts