Overzicht stemming over moties (ideeën) uit de Motiemarkt.

Afgelopen dinsdag, 13 november, is er gestemd over de moties (ideeën) uit de Motiemarkt. Uw ideeën zijn wel of niet opgepakt door de gemeenteraad. Uw idee is uitgeschreven in een zgn. ‘Motie’. In het bijgevoegde overzicht ziet u: Van welke ideeën een motie is gemaakt en waar over gestemd is. Welke moties het niet hebben gehaald (verworpen) Over welke ideeën geen motie is ingediend (te weinig draagvlak of anders opgelost). De moties waar over gestemd is, hebben allemaal een nummer gekregen, bijv. M5 of M35, etc.. De tekst van de…

Lees verder