Na een week van afwachten zijn wij er niet vrolijker op geworden, raadsvergadering dinsdag 13 november

Voorzitter de tweede termijn,

Na een week van afwachten zijn wij er niet vrolijker op geworden. Het ziekenhuis wordt leger en leger en onze inwoners weten niet meer waar zij aan toe zijn.

Het lijkt de behandeling van de programmabegroting 2019 wel.

Geen antwoorden op onze vragen na het indienen van onze eerste termijn…….

En dan wil ik het nog niet eens hebben over het ondersneeuwen van de ingebrachte moties naar aanleiding van de gehouden motie markt.

Denkt het college alvast vooruit …..de lange termijn methode?

Nou dan hebben wij nieuws voor u en komen dan ook met een motie sport gebaseerd op de lange termijn…..

 

Lelystad Next Level, ook zoiets…….

Vriendjes politiek oftewel het pamperen van pensionado’s ?? Waarom geen frisse jonge mensen met nieuwe inzichten en andere ideeën ?

600.000 euro om te ondersteunen……van het college .wat merken wij daarvan? Daar moet toch al iets over te melden zijn?

Nou wij kunnen u uit de droom helpen want wij merken hier niets van.

 

Dan het subsidiëren van reclame aan lantaarnpalen. Wat schieten we daarmee op. Wat wij zien zijn reclames van het werkbedrijf, de kubus en underground, oh nee sorry Corneel. Dus maak nieuwe afspraken of stop met jezelf rijk te rekenen

 

Over LHBT heeft u het al helemaal niet, daar hebben wij ook iets over gezegd in de eerste termijn en zelfs om voorbeelden gevraagd……

Nou wij wachten nog steeds ……….en zijn nota bene regenboogstad!!!

 

Wat een geheimzinnigheid inzake een sessie over Omala en LAB omgeving inzake kosten en baten.

Mogen wij dit niet weten?

 

Wel een antwoord over de 70.000 euro voor het sociaal domein, maar beste college moeten wij dit antwoord serieus nemen?

Waarom, waarom, waarom….Het kon eerst ook zonder dus waarom nu………

 

Motie jongerenwerk

Ja wij konden leven met de motie van de Inwonerspartij, maar na goed gezamenlijk overleg met de VVD, IPL en de andere partijen hebben wij  gezamenlijk e.e.a. aangepast en komen wij met een nieuwe motie jongerenwerk.

Vandaar dat wij nu vragen om een aanbesteding en vooral lokaal te denken!

Alles loopt al via Welzijn, laten we dit vooral zo houden.

Ook hebben wij een motie ingediend voor een sportvisie opde lange termijn. Ook zien we dat er een aantal posten aankomen waar we rekening mee moeten houden. Afschrijving vervanging en investeren. Vandaar de vraag een lange termijn visie voor de sport.

 

VOORZITTER DAN GA IK NU OVER TOT DE andere MOTIES EN AMENDEMENTEN EN ONZE STANDPUNTEN.

Deze vind u op de volgende link; http://www.leefbaarlelystad.nl/2018-ingediende-moties-en-amendementen/

Related posts