Na een week van afwachten zijn wij er niet vrolijker op geworden, raadsvergadering dinsdag 13 november

Voorzitter de tweede termijn, Na een week van afwachten zijn wij er niet vrolijker op geworden. Het ziekenhuis wordt leger en leger en onze inwoners weten niet meer waar zij aan toe zijn. Het lijkt de behandeling van de programmabegroting 2019 wel. Geen antwoorden op onze vragen na het indienen van onze eerste termijn……. En dan wil ik het nog niet eens hebben over het ondersneeuwen van de ingebrachte moties naar aanleiding van de gehouden motie markt. Denkt het college alvast vooruit …..de lange termijn methode? Nou dan hebben wij nieuws voor u…

Lees verder