Het gaat goed met Lelystad, volgens de programmabegroting 2019

HET GAAT GOED MET LELYSTAD

Althans dat lezen we in de programmabegroting 2019, maar Leefbaar Lelystad heeft hier wat vraagtekens bij!

Maar nog even en we hebben geen ziekenhuis meer, geen zwarte Piet maar wel een Markermeer met geweldige mogelijkheden en heel goed bereikbaar. Ja bereikbaar voor wie,  mensen met een boot mensen met een goed salaris mensen die financieel gezond zijn en zelfstandig kunnen functioneren.

Maar Lelystad heeft ook veel mensen afhankelijk van een uitkering, mensen die dus niet meedoen met het economische en maatschappelijke leven. Mensen met een lagere levensverwachting, mensen met kinderen met een beperkt perspectief.

Wij vragen ons dan ook af…..Op wat voor manier kunnen er meer mensen meedoen en meehelpen om voor zichzelf en voor de stad de kansen, die er zeker zijn, te kunnen verzilveren en alle mogelijkheden benutten om zelf sterker te worden, maar ook een sterkere stad te creëren.

Zoals u weet waren wij geen voorstander van het raadsakkoord en missen wij nog steeds een aantal visie punten in de programma- en meerjarenbegroting.

Ja, het klopt wat u zegt, we krijgen een campus, we hebben straks een sport­­accommodatie waar een ieder wil vertoeven. Prachtige natuurzwembaden aan het IJsselmeer en het Bovenwater en prachtige recreatiemogelijkheden.

Maar we hebben inmiddels ook een ziekenhuis dat is omgevallen…….

En we hebben ook nog steeds geen verbinding tussen de kust en binnenstad, terwijl daar oplossingen voor zijn aangedragen.

Waarom lukken dit soort dingen niet bij ons maar wel in andere plaatsen.

Op 4 juni jl. is de samenwerkingsovereenkomst voor Lelystad Next Level getekend met het doel Lelystad te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame stad.

Prima, maar wij snappen niet waarom hier zoveel geld voor nodig is.

Geld om dure experts in te huren?

En dat terwijl u  35 raadsleden van verschillend kaliber kunt inzetten……

Maar nee hoor u gaat liever voor een handjevol namen welke telkens weer te voorschijn komen uit de bekende hoge hoed voorzien van een duur prijskaartje…..en toch geen pensionado’s meer inhuren, die tijd is geweest.

Nu we het toch over uitgeven hebben

6 wethouders met de hierbij komende kosten………. pensioenen, wachtgeld en extra ondersteuning. Bij 5 FTE hoort toch ook 5 FTE  ondersteuning 1,5 ton extra uitgaven 4 jaar lang is 600000.  Euros???…

SOCIAAL DOMEIN…..

Wij willen veel meer aandacht voor die middengroep, en ja we hebben het vaak over het sociaal domein, maar wat heeft die middengroep daaraan?

Maar wel veel geld uitgeven aan een Kubus en…..hoe heet ‘t ook weer, oh ja Corneel. Instellingen die ons in ziens veel beter geleid kunnen worden en afkunnen met minder subsidie.

Ook moet er eens goed gekeken worden naar onze MFA’s . Instellingen die bereikbaar moeten zijn voor alle Lelystatters en zeker ook open moeten zijn tijdens de vakantieperiodes.

En nog even over geld uitgeven de borden aan de lantaarnpalen zijn we die nu zelf aan het subsidiëren, via de BV’s per keer kost zo iets duizenden euro’s. Ook de jongeren werkers, daar moest een paar jaar geleden een bureau van buitenaf worden in gehuurd. Want “Welzijn” kon dat blijkbaar niet . Eerst resultaat en cijfers en harde garanties, daarna kijken wij mee.

LELYSTAD REGENBOOGSTAD

Het project Lelystad Regenboogstad wordt begeleid door een stuurgroep waarin, naast Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, de Gemeente Lelystad, Welzijn lelystad en een vertegenwoordiger van de LHBT doelgroep participeren.

De belangrijkste aandachtsvelden voor het LHBT beleid zijn:

Zichtbaarheid en ontmoeting

Veiligheid en leefbaarheid

Ondersteuning bij coming out

Voorlichting

Borging LHBT aandacht in zorg en welzijn.

Maar is het wel zo dat wij hier voldoende aandacht aan schenken?

Wij willen graag van het college  drie succesverhalen horen over het laatste jaar inzake bovengenoemde punten.

Maar ook uw visie over een plan van aanpak voor de toekomst, want het is te triest voor woorden dat wij wederom in 2018 hiervoor moeten strijden.

Voor mensen die net zoveel rechten hebben op een normale samenleving als een ieder ander.

OZB gebruikersbelasting

We zijn ook nog wel positief hoor als het bijvoorbeeld gaat over de onderzoeksopdracht aangaande de OZB gebruikers belasting. Ook bij een tekort gaan we zoeken naar mogelijkheden en nemen hiervoor niet de makkelijkste weg. Maar wel via een creatieve weg, zodat we zeker een aantrekkelijke stad blijven waarin geïnvesteerd kan worden.

We verwachten wel dat door de verbeterde woning markt en gestegen huizenprijzen geen lastenverzwaring in de OZB omdat nu een hogere waarde van soms wel 20 % wordt gehaald.

SOCIAL FIRM….

Onze mening hierover is u bekend. MOOI VOORBEELD….. hoe we als gemeente, zelf personeel inhuren om tegen marktpartijen te concurreren.

Ja, we beginnen een schoonmaakbedrijf, een groenbedrijf en een detachering bureau,  middels de social firm?

Gaan screenen voor Inditex en natuurlijk straks huizen huren om die mensen woongelegenheid te bieden.

Zijn we hiermee nou bezig met het creëren van het  perfecte communisme en is het niet raadzaam om te kijken of dit niet op een andere manier zou kunnen?

Daarom komen wij met een amendement om de kosten die nu ook gemaakt worden met het Lelystad Akkoord gewoon vast te houden samen met de ondernemers. Waarom opeens een extraatje???

DE LELYPAS 

Bredere inzet Lelypas doet ons denken aan een oude motie van de SP. Een motie die u gewoon moet    uitvoeren.

ONZE STAD….

Ook een amendement voor wat betreft De Stad en de Infra, want we willen de gemaakte drama’s echt achter ons laten. Wat we willen is een echte Stad, een stad om trots op te zijn.

Weet u nog onze motie om een busbaan op gelijke hoogte te maken met het spoor. En daar onderzoek naar te doen, net als de Zuigerplasdreef durf ik hardop te zeggen “wij krijgen weer gelijk”.

 

PARKEREN

Waarom wederom hiervoor gaan investeren in weer een ander systeem, wij waren al geen voorstander van al die  manipulaties en dan nu weer ………

Wij dienen ook een verzoek in om onderzoek te doen inzake de promotie en acquisitie van onze stad en………

Tot slot willen wij het college uitnodigen een info avond c.q. sessie te organiseren over de Omala LAB terreinen en de daarom heen liggende terreinen.

Dit voor wat betreft werkgelegenheid, financiën en de opbrengst en afschrijvingen van gronden.

Dit om te kijken of de beloftes die ons Lellystatters zijn gedaan ook werkelijk zijn waargemaakt.

 

Ja wij zijn kritisch, maar kijk om u heen……..

Een ziekenhuis dat op invallen staat, veel mensen met een uitkering, een ontevreden stadshart, maar een sterk teruggekomen Leefbaar Lelystad…….

Dank u wel voorzitter

 

Related posts