Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma staan vooral nietszeggende containerbegrippen, veel staand beleid dat wordt voortgezet en zelfs wat er bij Gemeentewet en Grondwet geregeld is als overbodige tekst, maar er wordt nauwelijks concreet benoemd wat dit college over 4 jaar bereikt wil hebben.

Related posts