Mooie verkiezingsuitslag voor Leefbaar Lelystad.

Vrijdag 23 maart 2018 is de definitieve verkiezingsuitslag door het stembureau bekend gemaakt.
We zijn er trots op dat onze nummers 1 t/m 4 op de kieslijst allemaal met heel veel voorkeursstemmen gekozen zijn.
Jack Schoone, Marianne van de Watering, Wim Botter en Michael Wijnaard hebben met recht hun plaats in de nieuwe gemeenteraad verdiend!

18 raadsleden zijn herkozen. 17 nieuwe raadsleden treden toe tot de gemeenteraad. Waarvan overigens vier herintreders, raadsleden die al eens eerder in de gemeenteraad zitting hebben gehad. En vooralsnog ook twee demissionaire wethouders. De helft van de gemeenteraad keert dus niet meer terug.

Intussen zijn de besprekingen voor het vormen van een nieuw college begonnen.
Leefbaar Lelystad verwacht als tweede partij hier in ieder geval over mee te mogen praten.
We zijn er klaar voor om bestuurlijke verantwoordelijkheid te gaan dragen.

Related posts