Lokaal kiest voor samenwerking tegen versplintering

De fracties van Leefbaar Lelystad en Forum voor de Ouderen gaan nauw met elkaar samenwerken. Bij eventuele deelname aan het college door Leefbaar Lelystad zal Forum voor de Ouderen daar gedoogsteun aan geven. Dat geeft een zetelverhouding van vier plus één.

Na de definitieve verkiezingsuitslag hebben de gekozen raadsleden van Leefbaar Lelystad en Forum voor de Ouderen elkaar opgezocht voor een gesprek over nauwe samenwerking in de komende raadsperiode. Want een raad met 14 fracties op 35 zetels is ongekend veel en niet praktisch. Dat was bij iedereen het overheersende geluid bij de verkiezingsuitslag. Door de krachten te bundelen middels samenwerking en verbinding door de overeenkomsten te zoeken, vermindert echter de versnippering in de raad.

Met name voor eenmansfracties is het stevig aanpoten om fatsoenlijk mee te kunnen draaien. Vergaderingen kunnen bovendien minder efficiënt verlopen met 14 verschillende woordvoerders op de diverse dossiers. Daarom zijn de twee lokale partijen na de verkiezingen met elkaar in gesprek gegaan. We kiezen voor verbinding en samenwerking. Een fusie is op dit moment niet aan de orde.

Wij betreuren de commotie die door de mediaberichtgeving is ontstaan en waar vervolgens volop over gespeculeerd is en allerlei valse berichten op volgden. Dit had niet gehoeven wanneer ons even de tijd was gegund om zelf met de juiste berichtgeving naar buiten te treden.

De fractie van Leefbaar Lelystad en het enige gekozen raadslid van Forum voor de Ouderen zijn positief gestemd om samen in de gemeenteraad een sterke rol te spelen in het belang van Lelystad. Samen staan we nog sterker.

Related posts