Integratie

Leefbaar Lelystad staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Niet je afkomst maar je toekomst staat centraal, niet je geloof maar je gedrag, niet de groep maar het individu.
Leefbaar Lelystad verwerpt en bestrijdt alle vormen van discriminatie.

Vrouwen hebben gelijke rechten als mannen.

De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie-, asiel- en terugkeerbeleid. Er is een actief beleid nodig om de inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. Daar is in het bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal van belang.
Leefbaar Lelystad wil een actief opsporing- en uitzettingsbeleid voor alle illegalen. Leefbaar Lelystad accepteert niet dat de gemeente afgewezen asielzoekers of illegalen ondersteunt.

Related posts