Leefbaar herkent zich niet in de kritiek van Zaal zoals in zijn verklaring vermeld.

Reactie op vertrek Hans Zaal,  zoals in onderstaand origineel bericht is geplaatst.

Leefbaar herkent zich niet in de kritiek van Zaal zoals in zijn verklaring vermeld.
Zaal heeft sinds 23 mei 2017 niet meer actief gefunctioneerd als raadslid en is vanwege ziekte met ingang van 6 juni 2017 vervangen door Michael Wijngaard. Zaal heeft in deze periode geen activiteiten binnen de fractie uitgevoerd, is niet aanwezig geweest bij de fractievergaderingen en heeft ook geen enkele inbreng gegeven. Dat maakt ook dat Leefbaar Lelystadzijn verklaring over interne democratie zeer verwerpelijk en smadelijk/lasterlijk vindt.
Volgens de gemeentewet stemmen raadsleden zonder last en daarover vindt bij Leefbaar Lelystad na intern beraad consent over plaats, desnoods nog tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van het debat. Niemand wordt onder druk gezet en kan naar eer en geweten stemmen.
Leefbaar Lelystad vaart als oppositiepartij een stevig koers en de fractie kan rekenen op de steun van het bestuur en de achterban.

Hans Zaal stapt over van Leefbaar Lelystad naar VVD

Door Kees Bakker op dinsdag 16 januari 2018 21:41 (Flevopost)
Laatste wijziging: 16 januari 2018 22:04

Oprichting

Zaal was vanaf de oprichting betrokken bij de Partij voor Lelystad, die in 2014 met drie zetels in de gemeenteraad kwam. Zaal behaalde bij de verkiezingen zoveel voorkeurstemmen, dat hij in de gemeenteraad kwam. Hij bleef lid van de fractie toen die samenging met Leefbaar Lelystad.

Schaamte

De afgelopen tijd was hij door persoonlijke omstandigheden en ziekte afwezig als gemeenteraadslid. Dinsdag stelde hij echter dat hij in die tijd wel de raadsvergaderingen via internet heeft bekeken. ‘Ik heb daarbij met plaatsvervangende schaamte het gedrag van mijn fractie gevolgd,’ stelde hij dinsdagavond bij zijn terugkeer in de gemeenteraad.

‘Ik ben het vertrouwen in Leefbaar Lelystad inmiddels volkomen kwijtgeraakt. Ik verwacht een respectvolle omgang met elkaar, zowel binnen als buiten de raad. Dat is bij Leefbaar Lelystad ver te zoeken.’

Volgens hem maken binnen Leefbaar Lelystad slechts enkele mensen die dienst uit en moet de rest maar volgen. Zaal maakte daarop bekend toe te treden tot de fractie van de VVD, ‘een partij waar ik veel respect voor heb gekregen en landelijk ook op stem’.

Geen herkenning

Jack Schoone, fractievoorzitter van Leefbaar Lelystad, reageerde kort op het vertrek van zijn raadslid. ‘Wij herkennen ons niet in het net voorgelezen statement.’

Wisselingen

Door de overstap van Zaal heeft de VVD-fractie nu weer vijf raadsleden en Leefbaar Lelystad nog vier. De InwonersPartij is, dankzijde recente toetreding van Jeantiënne van der Hoek (voorheen Leefbaar Lelystad), Ank van Rijnsoever (voorheen OpaPlus) en Simon van Erk (voorheen VVD) de grootste partij met zes raadsleden.

Related posts