Welkom Lelystad!

Leefbaar Lelystad is sinds 2002 een gevestigde politieke partij in Lelystad die opkomt voor de belangen van onze inwoners. Wij luisteren proactief, waardoor Leefbaar Lelystad zich heeft ontpopt als lokale constructieve partij. Geen politiek geneuzel, maar een helder gemeentelijk beleid, waarbij Leefbaar Lelystad de discussie aangaat en een duidelijke mening heeft vanaf dag één.

Beste leden

Namens onze fractie voor u en uw familie een heel gelukkig en vooral gezond 2017.
Dit is een moment om niet alleen even terug te kijken……… maar vooral vooruit!
We hebben een bewogen jaar achter de rug, en zeker voor ons als oppositie partij was het niet altijd makkelijk om de koers van dit college te blijven volgen.

Wij zijn blij met onze nieuwe burgemeester, een goede wissel, welke zeer zeker een verandering in onze samenleving te weeg zal gaan brengen. Een burgemeester die zich laat zien en laat horen.
Successen geboekt op vele gebieden en we hebben Leefbaar Lelystad zeker op de kaart gezet door een aantal moties en amendementen welke gesteund werden door andere partijen.

En wat dacht u van het binnenhalen van de Zandtovenaar de samenwerking lichtjesparade en ons gevecht voor wat betreft de sport gelden en ondersteuning met betrekking tot de thuishulp.
Ook op LHBT gebied laten wij van ons spreken, een doelgroep die er zeker bij hoort in onze maatschappij en waar zeker aandacht aan besteedt moet worden.

Daarentegen geven de moties en amendementen welke het niet haalden ons zeker stof tot nadenken, maar…. wat in het vat zit verzuurt zeker niet is het gezegde toch?
Daarbij genomen gaan we zeker een zware tijd tegemoet, daar het college nog een paar pittige onderwerpen voor ons in petto heeft, waar wij nog een passend antwoord op moeten zien te vinden.
Duurzaamheid, het afval beleid, parkeren stadshart, woningbouw en SVOL om er maar een paar te noemen.

Op dit moment zijn wij druk met besprekingen rondom het herplaatsen van het herdenkingsmonument. In het kader van 50 jaar Lelystad zou het mooi zijn als dit monument in het stadshart geplaatst kan worden, en daarbij toegankelijk zal worden voor iedereen in onze samenleving.

Zoals u allen weet komen de landelijke verkiezingen eraan. Dit zal denkelijk wel wat verschuivingen met zich mee gaan brengen maar ook het gedrag van sommige partijen zal zeker veranderen t.a.v. het huidige beleid.
Hier moeten wij zeker rekening mee gaan houden.
Daarbij moeten wij in het najaar klaar zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Er zullen wat partijen bijkomen of een verandering ondergaan (Leuc in 50 plus bijvoorbeeld) En wat dacht u van een PVV in Lelystad?

Wij willen via een Leefbaar Lelystad krant onze Lelystedelingen cq Lelystatters op de hoogte blijven houden v.w.b. onze strategie. Een strategie met betrekking tot verbeteringen in onze stad vanuit een politiek inzicht.

Deze stad moet toch weer gaan bruisen!
Ik hoop u te zien op onze algemene ledenvergadering, want samen staan wij sterk.

Vriendelijke groet

Jack Schoone
Fractie voorzitter